close
تبلیغات در اینترنت
کدام شاخه از فیزیک که به شناخت نور می پردازد؟

درحال بارگذاری ....
به نیاز روز خوش آمدید.وارد یا عضو شوید کاربرگرامی شما اکنون در مسیر زیر قرار دارید : کدام شاخه از فیزیک که به شناخت نور می پردازد؟

کدام شاخه از فیزیک که به شناخت نور می پردازد؟

تاریخ ارسال پست:
چهارشنبه 22 مهر 1394
نویسنده:
س.م.م
تعداد بازدید:
714

کدام شاخه از فیزیک که به شناخت نور می پردازد؟

فیزیک شاخه ای از علم است که به بررسی قوانین جهانی حاکم بر ماده، انرژی، فضا و زمان می پردازد. فیزیک از کلمه ای یونانی مشتق شده است و معنی آن «شناخت طبیعت» است.

 

فیزیک شاخه ای از علم است که به بررسی قوانین جهانی حاکم بر ماده، انرژی، فضا و زمان می پردازد. فیزیک از کلمه ای یونانی مشتق شده است و معنی آن «شناخت طبیعت» است. بنابراین کار فیزیک آن است که تصویری نظام مند از طبیعت ارائه کند که با آزمایش ها و تجربه ها سازگار باشد.

از زمان های باستان، فیلسوفان طبیعی به دنبال روش هایی بودند که بتوانند پدیده های فیزیکی (همانند حرکت سیاره ها و ماهیت ماده) را به وسیله آن توجیه کنند. اما آغاز فیزیک نوین و تمایزش با فلسفه طبیعی از انقلاب های علمی قرن شانزدهم و هفدهم آغاز شد و در نهایت توانست در قرن بیستم فیزیک نوین را عرضه کند.

این بخش دانش به پیشرفت سریع خود ادامه داد و نظریه های بسیاری ابداع کرد (همانند مدل استاندارد ذرات بنیادی) و توانست جزئیات تاریخ جهان را آشکار سازد و فناوری های تحول سازی (همانند ابررساناها و انرژی هسته ای) را عرضه کند. امروزه فیزیک به پژوهش های خود در حوزه های مختلف و عرصه های گوناگون (از جمله ابررسانایی در دمای زیاد، محاسبه کوانتومی، جست وجوی بوزون هیگز و تلاش برای ارائه نظریه گرانش کوانتومی) ادامه می دهد.

فیزیک که پایه هایش را بر مشاهده و آ زمون استوار کرده است و مجموعه کاملی از نظریه هایی را در اختیار دارد که به زبان زیبای ریاضی ارائه شده اند، نقش بسیار مهمی در پیشرفت علم، فناوری و فلسفه داشته است.

هرچند که فیزیکدانان گستره وسیعی از پدیده ها را بررسی می کنند، اما در عمل از تعداد کمی از نظریه های فیزیکی استفاده می کنند. هرکدام از این نظریه ها را بارها آزموده اند و اثبات شده است که هر کدام از آنها در محدوده اعتبار خود تقریب صحیحی از طبیعت است. برای مثال، نظریه مکانیک کلاسیک حرکت اجسامی را که از اتم ها و مولکول ها بزرگ تر و سرعت حرکتشان از سرعت نور بسیار کمتر باشد، به دقت توصیف می کند.

از زمانی که یک نظریه فیزیکی ارائه می شود تا سال ها پس از آن، همچنان یک حوزه پژوهشی فعال و پرجاذبه محسوب می شود، برای مثال یکی از شاخه های مکانیک کلاسیک به نام آشوب در قرن بیستم یعنی سه قرن پس از فرمول بندی اولیه آن توسط ایزاک نیوتن (۱۷۲۷ ۱۶۴۲) ابداع شد. نظریه های اصلی فیزیک ابزارهای مهمی برای پژوهش در حوزه های تخصصی تر است و به همین دلیل انتظار می رود همه فیزیکدان ها با آن آشنا باشند. نظریه های اصلی فیزیک عبارتند از:

مکانیک کلاسیک:  

مکانیک کلاسیک شاخه ای از فیزیک است که به بررسی تاثیر نیرو روی اجسام می پردازد. از آنجایی که نیوتن این شاخه از فیزیک را ابداع و قوانین آن را تدوین کرد، آن را به نام «مکانیک نیوتنی» نیز می شناسند. مکانیک کلاسیک به زیرشاخه های استاتیک (بررسی اجسام ساکن)، سینماتیک (بررسی اجسام در حال حرکت) و دینامیک (بررسی تاثیر نیرو بر جسم) تقسیم می شود.

امروزه نظریه های کامل تری عرضه شده است؛ مکانیک نسبیتی سیستم هایی را بررسی می کند که با سرعت های زیاد و نزدیک به سرعت نور حرکت می کنند، مکانیک کوانتوم سیستم های کوچک به اندازه اتم ها و مولکول ها را بررسی می کند و موضوع میدان کوانتوم نسبیتی سیستم هایی است که هر دو خاصیت یادشده را دارند.

با این همه مکانیک کلاسیک هنوز هم بسیار سودمند است، زیرا به کارگیری آن از دیگر نظریه های یادشده آسان تر و در حوزه گسترده ای از تقریب ها معتبر است. مکانیک کلاسیک را می توان برای بررسی حرکت اجسام معمولی (مثل خودرو یا توپ فوتبال)، بسیاری از اجسام آسمانی (مثل سیاره ها و کهکشان ها) و اجسام میکروسکوپی خاص (مثل مولکول های آلی) به کار برد.

الکترو مغناطیس:

الکترو مغناطیس، فیزیک میدان های مغناطیسی است. میدان مغناطیسی میدانی است که از وجود و حرکت ذره های باردار حاصل می شود و به آنها نیرو وارد می کند. زیرشاخه های الکترومغناطیس رفتار ذره های باردار متحرکی را که با میدان های الکترومغناطیس بر هم کنش دارند، بررسی می کند.

الکترومغناطیس پدیده های بسیاری را در دنیای واقعی پیرامون ما دربرمی گیرد. در حقیقت نور هم یک میدان الکترومغناطیسی نوسان کننده است که از ذره های باردار شتاب گرفته گسیل می شود. به جز گرانش، بیشتر نیروهایی که در زندگی روزمره با آن روبه رو می شویم، در نهایت به الکترو مغناطیس مربوط می شود.

ترمودینامیک:

ترمودینامیک شاخه ای از فیزیک است که به بررسی حرارت و تبدیل آن به دیگر شکل های گوناگون انرژی می پردازد. ترمودینامیک به ویژه به بررسی رابطه انرژی، حرارت، دما، فشار، حجم و کار مکانیکی می پردازد. «مکانیک آماری» نظریه ای وابسته به ترمودینامیک است که با به کارگیری اصول در مورد اجزای میکروسکوپی، سیستم های ماکروسکوپی و خواص آنها را بررسی می کند. می توان از این شاخه فیزیک استفاده کرد و خواص ترمودینامیکی یک توده از جسم را با توجه به خواص مولکول های سازنده آن به دست آورد.

نظریه نسبیت:

نسبیت یک نظریه فیزیکی است که بر پایه دو پذیره استوار است؛ اول آنکه سرعت نور در خلاء ثابت و مستقل از ناظر یا منبع نور است، دوم آنکه شکل ریاضی قانون های فیزیکی در تمام سیستم های سخت بدون تغییر است. این نظریه که نظریه نسبیت خاص گفته می شود، هم ارزی جرم و انرژی و تغییر در جرم، ابعاد و زمان به دلیل افزایش سرعت را در پی دارد. نظریه نسبیت عام که گسترش یافته نسبیت خاص است، گرانش را به عنوان واپیچش فضازمان در نظر می گیرد که از وجود جرم یا انرژی ناشی می شود.

مکانیک کوانتوم:

مکانیک کوانتوم شاخه ای از فیزیک است که سیستم های اتمی و زیراتمی و همچنین برهم کنش آنها با تابش را برحسب کمیت های مشاهده پذیر بررسی می کند. مکانیک کوانتوم بر پایه این باور شکل گرفت که تمام شکل های انرژی به صورت واحدهای مجزای انرژی به نام کوانتا جریان دارند.

مکانیک کوانتوم نظریه ای فیزیکی و درباره ماده است که مبتنی بر خواص موجی ذرات بنیادی است و بر مبنای این خواص موجی، از ساختار ماده و برهم کنش های آنها تفسیری ریاضی ارائه می کند. نکته قابل توجه در مورد مکانیک کوانتومی آن است که از خواص مشاهده شده ذرات زیراتمی نتیجه های آماری یا احتمال ها را ارائه می دهد. کشف مکانیک کوانتوم در ابتدای قرن بیستم، فیزیک را دگرگون کرد. مکانیک کوانتوم در بیشتر حوزه های پژوهشی کنونی نقش اساسی دارد.

پژوهش ها

پژوهش های کنونی در فیزیک در چند حوزه مختلف جای می گیرد.

فیزیک ماده چگال که خواص توده ماده را بررسی می کند، یعنی به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه خواص ماده های معمولی جامد و مایع که در زندگی روزمره خود با آنها سروکار داریم، از برهم کنش بین اتم های تشکیل دهنده آنها ناشی می شود. یکی از مهم ترین موضوع ها در این حوزه ابررسانایی دمای زیاد است.

فیزیک اتمی و مولکولی و اپتیک که به بررسی اتم ها و مولکول ها و به ویژه چگونگی برهم کنش آنها با نور می پردازد. یکی از موضوع های پژوهشی جالب در این حوزه که هم اکنون به آن توجه می کنند، رفتار چگالیده بوز اینشتین است. فیزیک ذرات که آن را «فیزیک انرژی زیاد» نیز می نامند و هدف آن بررسی ویژگی های ذره های زیراتمی کوچک تر از اتم هاست، (از جمله ذرات بنیادی همانند الکترون ها، فوتون ها و کوارک ها) یکی از موضوع های پژوهشی کنونی در این رشته بوزون هیگز است.

اخترفیزیک و کیهانشناس از قانون های فیزیک استفاده می کند تا پدیده های آسمانی همانند دینامیک ستاره ها، سیاهچاله ها، کهکشان ها و انفجار بزرگ را تفسیر کند. یکی از موضوع های پژوهشی کنونی تعیین ماهیت ماده تاریک و انرژی تاریک است.

در قرن بیستم هرکدام از این شاخه های فیزیک به زیرشاخه های بسیاری تقسیم شده و بسیار تخصصی شده اند و امروزه بیشتر فیزیکدان ها در همه دوران کاری خود فقط در یکی از این رشته ها فعالیت و پژوهش می کنند و بزرگانی مثل آلبرت اینشتین و لولاندائو که در چندین رشته فیزیک پژوهش کرده باشند، امروزه کمتر پیدا می شود.

فیزیک محض و کاربردی

فیزیک از یک لحاظ با بسیاری از رشته های دیگر تفاوت دارد. این تفاوت نیز در این نکته است که فیزیک به دو بخش عمده نظریه و آزمایش تقسیم می شود. از آغاز قرن بیستم بیشتر فیزیکدانان یا متخصص فیزیک نظری یا فیزیک تجربی بوده اند.

البته انریکو فرمی فیزیکدان بزرگ ایتالیایی که هم در بخش نظریه و هم در بخش آزمایش فیزیک هسته ای پژوهش می کرد، یک استثنای بزرگ محسوب می شود. در مقابل بیشتر نظریه پردازان موفق در زیست شناسی و شیمی (مثل لینوس پائولینگ زیست شیمیدان و شیمیدان کوانتوم امریکا) آزمایشگران موفقی نیز بودند، هر چند که این وضعیت هم اکنون در حال تغییر است. به تقریب می توان گفت که نظریه پردازان با مدل سازی های ریاضی و روش های انتزاعی نظریه هایی ارائه می دهند که هم می تواند نتیجه آزمایش های فعلی را توصیف و تفسیر کند و هم نتیجه آزمایش های بعدی را پیش بینی کند.

اما آزمایشگران آزمایش هایی را طراحی و اجرا می کنند تا به پدیده های جدیدی دست یابند یا پیش بینی های نظریه را بیازمایند. هر چند که نظریه و تجربه جدا از هم گسترش یافتند، اما به شدت به یکدیگر وابسته هستند. بارها اتفاق می افتد که آزمایشگران به کشف جدیدی می رسند که نظریه های موجود نمی تواند آن را توجیه کند و لازم می شود که نظریه های جدیدی فرمول بندی شود و بدین ترتیب فیزیک یک گام دیگر جلو می رود. از طرف دیگر نظریه های جدید الهام بخش آزمایش های تازه ای در ذهن آزمایشگران می شود.

اهمیت آزمایش در فیزیک به قدری زیاد است که فیزیکدانان بر این باورند که در نبود آزمون چه بسا که پژوهش های نظری به خطا برود. این یکی از انتقادهای فیزیکدانان از نظریه M (یکی از نظریه های رایج در فیزیک انرژی زیاد) است، زیرا تاکنون هیچ آزمایشی برای آزمودن این نظریه طراحی و اجرا نشده است.

فیزیک کاربردی بخشی از فیزیک است که به یکی از کاربردهای فناوری یا عملی فیزیک نظر دارد، برای مثال به کاربردهای فیزیک در مهندسی یا پزشکی می اندیشد و از این لحاظ با پژوهش های بنیادی تفاوت دارد. از این لحاظ فیزیک کاربردی همانند ریاضی کاربردی است.

مبنای فیزیک کاربردی واقعیت های بنیادی و مفاهیم اصلی علوم فیزیکی است، اما توجه خود را به کاربردهای اصول علمی در ابزارها و سیستم های عملی و کاربرد فیزیک در دیگر حوزه های علم معطوف کرده است. فیزیک محض و کاربردی با یکدیگر تفاوت هایی دارند و این تفاوت ها به انگیزه و نگرش پژوهشگران و ماهیت ارتباط این پژوهش ها با علم و فناوری مربوط می شود.

رقیه علی نژاد

منبع:http://www.aftabir.comنورشناخت کوانتومی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/نورشناخت_کوانتومی
نورشناخت کوانتومی شاخه از فیزیک است که رفتار نور را به عنوان یک موجود کوانتمی با رفتاری کاملا کوانتمی بررسی می‌کند. نورشناخت کوانتومی در واقع به مطالعه ...
نورشناسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/نورشناسی
نورشناسی، اپتیک یا فیزیک نور، شاخه‌ای از فیزیک است که به بررسی نور و خواص آن و برهمکنش آن با ماده می‌پردازد. نورشناسی به مطالعه حوزه مرئی، ماوراء بنفش و زیر ...
تاریخ و فلسفه علم - فيزيك نور
hosc.blogfa.com/post-189.aspx
فيزيك نور. از ميان همه ي شاخه هاي فيزيك، بي گفتگو مبحث نور شاخه اي است كه كار تحقيق در آن از همه بيشتر پيش رفته است. ماكس پلانك. مطالعه ي نور از دوران تمدن ...
نگاهی به دستاوردها و شاخه های گوناگون فیزیک - آفتاب
www.aftabir.com/.../نگاهی-به-دستاوردها-و-شاخه-های-گوناگون-فیزیک
۲۷ تیر ۱۳۸۶ ه‍.ش. - فیزیک شاخه ای از علم است که به بررسی قوانین جهانی حاکم بر ماده، ... های زیاد و نزدیک به سرعت نور حرکت می کنند، مکانیک کوانتوم سیستم های ...
نگاهی به دستاوردها و شاخه های گوناگون فیزیک
vista.ir/article/268149/نگاهی-به-دستاوردها-و-شاخه-های-گوناگون-فیزیک
فیزیک شاخه ای از علم است که به بررسی قوانین جهانی حاکم بر ماده، انرژی، فضا و ... و نزدیک به سرعت نور حرکت می کنند، مکانیک کوانتوم سیستم های کوچک به اندازه ...
شاخه های فیزیک - راسخون
rasekhoon.net › ... › علم و دانش › علوم پايه › فیزیک › شاخه های فیزیک
۹ مهر ۱۳۹۳ ه‍.ش. - از فیزیک ذرات تا بیو فیزیک، شاخه های این علم فرصت های پژوهش هیجان ... به سرعت نور (حدود 108 × 3 متر بر ثانیه) ترکيبی از مکانيک کوانتوم و ...
نور و صوت شناسی (شاخه ای از فیزیک که با رابطه ی نور و ...
fa.glosbe.com › فارسی-انگلیسی واژه نامه
نور و صوت شناسی (شاخه ای از فیزیک که با رابطه ی نور و صوت سر و کار دارد) ترجمه در فرهنگ لغت فارسی -- انگلیسی در Glosbe ، دیکشنری آنلاین ، رایگان است.
تصاویر برای شاخه فیزیک نورگزارش تصاویر

    نتیجه تصویری برای شاخه فیزیک نور
    نتیجه تصویری برای شاخه فیزیک نور
    نتیجه تصویری برای شاخه فیزیک نور
    نتیجه تصویری برای شاخه فیزیک نور
    نتیجه تصویری برای شاخه فیزیک نور

تصاویر بیشتر برای شاخه فیزیک نور
معرفي گرايشهاي مختلف فيزيك
basicsciences.iaun.ac.ir/index.php?option=com_content&view...
فیزیک درواقع دانش کشف و استفاده عملی از قوانین و روابط حاکم بر پدیده‌های .... این امر ، مثلا از نورشناسی به خصوص از نظریه الکترو مغناطیسی نور نتیجه شد. ... مربوط به اتم و ساختار ماده و نظریه‌های کوانتومی در این شاخه از فیزیک مورد بحث قرار گرفت.
بازی بزرگان (نگاهى به تاریخ و شاخه هاى گوناگون فیزیک) - هوپا
www.hupaa.com/.../بازی-بزرگان-نگاهى-به-تاریخ-و-شاخه-هاى-گوناگون-...
نگاهى به تاریخ و شاخه هاى گوناگون فیزیک در قرن هفدهم نیوتن با کارهایى که بر روى نور انجام داد به این نتیجه رسید که نور از ذره هاى کوچک تشکیل شده است. دانشمندان ...
بیشتر...
vestidosdenoviachile.com/شاخه-ای-از-فیزیک-که-به-شناخت-نور-می-پردازد/
نورشناخت کوانتومی شاخه از فیزیک است که رفتار نور را به عنوان یک موجود کوانتمی با رفتاری کاملا کوانتمی بررسی می‌کند. نورشناخت کوانتومی در واقع به مطالعه ...
شاخه ای از فیزیک که به شناخت نور می پردازد
www.porseshkadeh.com/.../شاخه-ای-از-فیزیک-که-به-شناخت-نور-می-پرد...
شاخه ای از فیزیک که به شناخت نور می پردازد, پرسشکده: مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران، بانک سوال و جواب فارسی، میان انبوه پرسش و پاسخ های فارسی، جواب سوال های ...
زیر شاخه های علم فیزیک - باشگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور
pnu-club.com/4942-زیر-شاخه-های-علم-فیزیک/
۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ ه‍.ش. - علم فيزيک به چند زير شاخه تقسيم مي شوند که برخي از آنها از نظر اهميت و فراگيري و ميزا.
آشنایی با علم فیزیک-قسمت دوم - تبیان
www.tebyan.net/mobile.aspx/Comment/index.aspx?pid=87077
ترمودینامیک : ترمودینامیک یکی از قدیمی ترین زیر شاخه های فیزیک است که بواسطه ... ( نور خود نوعی تابش الکترومغناطیس است) و الکترودینامیک نسبیتی(بررسی ...
هنر فیزیک !!! - تاريخ و شاخه های فيزيک
www.major-physics.blogfa.com/post-86.aspx
تاريخ و شاخه های فيزيک - وبلاگ علمی-اطلاع رسانی --- برای یافتن مطلب مورد نظر از ... معماهاى نور و خصوصيات آن در طول تاريخ نيز فيزيكدانان را مجذوب خود كرده است.
اپتیک پربارترین شاخه فیزیک در جهان اسلام - پایگاه مجلات ...
www.noormags.ir/view/fa/.../اپتیک-پربارترین-شاخه-فیزیک-در-جهان-اس...
اپتیک پربارترین شاخه فیزیک در جهان اسلام. دانشگاه انقلاب فهرست مقالات. نویسنده: ... سامانه مشابهت یاب متون سمیم نور. چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران مراجع
تاریخ و شاخه های فیزیک - پرشین پت
persianpet.org › انجمن › تالار علوم پایه › فیزیک › آرشیو
۲۶ فروردین ۱۳۸۹ ه‍.ش. - 2پست - ‏1 نویسنده
فيزيك كلاسيك مكانيك نيوتني شاخه اي از علم فيزيك است كه براساس قوانين ... اپتيك فيزيك به ماهيت موجي نور و پديده هاي تداخل، تفرق، قطبش كه در ...
گروه فیزیک پیام نور بجنورد - شاخه های فیزیک اتمی
nioton-pnu.blogfa.com/post-3.aspx
۱۰ آذر ۱۳۸۸ ه‍.ش. - شاخه های فیزیک اتمی. 1- اخترفيزيك بخشي از دانش فيزيك است كه به بررسي و روشنگري درباره رويدادهاي بيرون از كره زمين و جو آن مي پردازد .
فیزیک نور - فیزیک شهر لنده - میهن بلاگ
lendehastronomy.mihanblog.com/post/18
۱۱ فروردین ۱۳۹۴ ه‍.ش. - فیزیک نور. فیزیك نور. از میان همه ی شاخه های فیزیك، بی گفتگو مبحث نور شاخه ای است كه كار تحقیق در آن از همه بیشتر پیش رفته است.
در مورد نور بدانيم - ایران و سال نور
iranyearoflight.org/find.php?item=1.100.11.fa
در فيزيک کلمه نور اغلب به تابش الکترومغناطيس با هر طول موجی که قابل ديدن .... امروزه، مطالعه نور بر اساس اپتيک و فوتونيک يکی از شاخه های مهم فيزيک جديد است.
کتابخانه مجازی ایران - شاخه فیزیک
www.irpdf.com/category-31.html
محبوبترین کتابهای شاخه فیزیک: دانلود کتاب نور و آینه ها ... علم فیزیک یکی از شاخه های مهم علوم است تا آنجا که دانشمندان آن را زیر بنای بسیاری از علوم تجربی می ...
(Medical Physics Forum): نور - پرتال آموزش الکترونیکی ...
lms.bums.ac.ir/mod/forum/discuss.php?d=3161
۱- اجسام منیر یا چشمه ی نور: اجسامی که از خود نور تولید می کنند. ..... از میان همه ی شاخه های فیزیک، بی گفتگو مبحث نور شاخه ای است که کار تحقیق در آن از همه بیشتر ...
دانلودمقاله فیزیک - دانلود مقاله علم فيزيك نوررشته ...
www.justsearching.ir/qycfyqacnrcqcsvdmvndnsdcacyctdqnjrctdnqt.html
علم فيزيك يكي از شاخه هاي مهم علوم است تا آنجا كه دانشمندان آن را زير بناي ... دانلود مقاله علم فيزيك نور | رشته فیزیک - بانک مقالات ایرانعلم فيزيك يكي از شاخه هاي مهم ...
فيزيك‌ هسته‌اي‌ | فیزیک - سیمیا
www.simia.ac.ir/consultation.php?cid=52310&pageID=76...id...
كساني كه در ساير دانشگاهها، مدرك كارداني گرفتهاند، ادامه تحصيل آنها در پيام نور، ... در تمام دنيا فيزيك را به دو شاخه فيزيك نظري و فيزيك تجربي تقسيم بندي مي‌كنند.
فيزيک بازى بزرگان - جزيره دانش -
www.jazirehdanesh.com/find.php?item=5.595.252.fa
۱۰ تیر ۱۳۸۴ ه‍.ش. - در قرن هفدهم نيوتن با کارهايى که بر روى نور انجام داد به اين نتيجه رسيد که نور ... فيزيک را به طور سنتى به دو شاخه فيزيک کلاسيک و فيزيک جديد ...
فیزیک و کاربردهای فیزیک - بیتوته
www.beytoote.com/scientific/midanid/physics2-applications.html
1- نور و وسایل نوری: مبحث نور یکی از شاخه‌های فیزیک است که در این شاخه از فیزیک از ماهیت و رنگ نور، رفتارهای نور و نیز چشم و دستگاه‌های نوری بحث می‌شود. بعضی ...
نور | فان آی آر
funir.ir/tag/نور/
۴ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - علم فیزیک یکی از شاخه های مهم علوم است تا آنجا که دانشمندان آن را زیر بنای بسیاری از علوم تجربی می دانند . تاکنون تعریف های زیادی از این علم شده .
رشته های فیزیک ومعرفی گرایش های رشته ی فیزیک
ahestegam.balande.com/Pages/view.aspx?PostID=246609&link=true
همه شاخه هاى فیزیک در یک یا چند موضوع با علوم دیگر مانند زیست شناسى، شیمى، ... محیط زیست محرکهایی که گیاهان و جانوران ، عمدتا بصورت نور یا گرانش ، دریافت ...
مقاله PDF فیزیک نور دانلود
www.justperfect.ir/mtcmenwnrcqcsvdmdfnvcnmndadrmctdnmq.html
مقاله فیزیک نور:pdfثبت نام فراگیر پیام نور 93 94 - دانلود رایگان کتاب فیزیک 1 ... نور: علم فيزيك يكي از شاخه هاي مهم علوم است تا آنجا كه دانشمندان آن را زير بناي .
شاخه های علوم فیزیک - Blogfa
professional-phizik.blogfa.com/post-2.aspx
مجله مجازی فیزیک㋡ - شاخه های علوم فیزیک - این وبلاگ مجموعه ای از مطالب جمع اوری ... نور دما اشعه ایکس و امواج رادیویی هستند فیزیک چنین امواجی را الکترو مغناطیس ...
پورتال دانشگاه پیام نور-مدیریت برنامه ریزی آموزشی و ...
www.pnu.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=c7cf81bd...
پورتال دانشگاه پیام نور, دانشگاه پیام نور, پیام نور, آموزش از راه دور, پورتال دانشگاه پیام نور, ... فيزيك (زمينه گرانش و فيزيك نجومي) ... ژئوفيزيك-شاخه زلزله شناسي.
بخش علمي علوم پايه - دانشگاه پیام نور
www.pnu.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=03084d6b...
پورتال دانشگاه پیام نور, دانشگاه پیام نور, پیام نور, آموزش از راه دور, پورتال دانشگاه پیام نور, پورتال, آموزش ... شيمي (گرايش شيمي فيزيك) ... فيزيك – شاخه نظري.
ايران فيزيك - فیزیک اتمی، مولکولی و اُپتیک
iranphysics.blogfa.com/cat-6.aspx
با اختراع لیزر و پس از آن ساخت فیبر نوری حوزه شاخه اپتیک در فیزیک آنقدر ... در این شاخه نیز به مباحث بسیار زیادی از جمله روابط حاکم بر برهمکنش نور با ماده، ...
Election Page :: PSI :: Farsi
www.psi.ir/old_farsi.asp?page=elec15
ترجمه این صفحه
مربی، دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر. مسئولیتهای اجرایی گذشته در انجمن فیزیک: عضو پیوسته انجمن فیزیک ایران. فعالیتهای مربوط به شاخه تخصصی و حوزه کاری:
تدریس خصوصی فیزیک 2 دانشگاه - Takhte Sabz
www.takhtesabz.ir/تدریس-خصوصی-فیزیک-2-دانشگاه/
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. - دانشگاه های سراسری، آزاد، غیر انتفاعی و پیام نور ... این یافته ها، شاخه ای از علم فیزیک به نام الکتریسیته و مغناطیس را پدید آورد و دانشمندان بزرگی ...
شاخه ها :: انجمن فیزیک دانشگاه پیام نور کرج
physics-pnu.blog.ir/category/شاخه%20ها/
۱۰۷ مطلب با موضوع «شاخه ها» ثبت شده است - «زنــــــــــــــــدگـــــــــی به تــــــــــــــوان فیــــــــــزیـــــــــک»
دانلود کتاب نور و آینه ها
www.takbook.com/188029-academic-ebook/دانلود-کتاب-نور-و-آینه-ها/
علم فیزیک یکی از شاخه های مهم علوم است تا آنجا که دانشمندان آن را زیر بنای بسیاری از علوم تجربی می دانند . تاکنون تعریف های زیادی از این علم شده . برخی از دانشمندان ...
آموزش
elearning.roshd.ir/samirayan/ketab4t-2/HTML%5CK4-F3-031.HTM
اين قوانين جديد را به صورت شاخه فيزيك جديد بيان كردند كلمه جديد (نوين) به اين معنا ... اين نور ناشي از تابشي است كه اين جسم در دماي بالا از سطح خود گسيل مي‌كند.
انجمن علمی گروه فیزیک پیام نور پاکدشت
physics-pnp.blogfa.com/
اگر بخواهد پژوهش کند باید به آزمایشگاه برود و اگر بخواهد در آزمایشگاه کار کند،احتیاج به یک تیم علمی دارد و در یک تیم علمی همیشه متخصصان شاخه های مختلف فیزیک ...
نقش فیزیک در فناوری*های آموزشی - خانه
www.myl.ir/showthread.php?971-نقش-فیزیک-در-فناوری*های-آموزشی
۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ ه‍.ش. - 1- نور و وسایل نوری: مبحث نور یکی از شاخه*های فیزیک است که در این شاخه از فیزیک از ماهیت و رنگ نور، رفتارهای نور و نیز چشم و دستگاه*های نوری ...
فیزیک نور - پارس بوک
www.parsbook.org/book/فیزیک-نور
توضیحات : تا نیمه دوم قرن بیستم علم فیزیک ت نها به ۳شاخه تقسیم می شد اما پیشرفتهای سریع و شگفت انگیز آن در نیمه دوم قرن بیستم بر تعداد شاخه های این علم ...
آشنایی بافصل سوم فیزیک پیش دانشگاهی2
shomali1.blogfa.com/
اين قوانين جديد را به صورت شاخه فيزيك جديد بيان كردند كلمه جديد (نوين) به اين معنا ... اين نور ناشي از تابشي است كه اين جسم در دماي بالا از سطح خود گسيل مي‌كند.
چیستان درباره فیزیک - پورتال جامع برگزیده ها
www.bargozideha.com/tag/چیستان-درباره-فیزیک
کلاس فیزیک : معلم از دانش آموز پرسيد: جسم شفاف چه جسمي است؟دانش آموز جواب داد: جسمي كه نور از آن عبور كند. .... شاخه ای از علم فیزیک که به شناخت نور می پردازد؟
معرفی رشته فيزيك(تمامی گرایش ها) - پرتال دانشگاهی کشور
www.unp.ir/article/university/basic-courses/2794
۱۱ مرداد ۱۳۹۳ ه‍.ش. - از سوی‌ دیگر می‌توان‌ گفت‌ که‌ فیزیک‌ در حد لیسانس‌ مفاهیم‌ فیزیک‌ دبیرستانی‌ را عمیق‌تر .... دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
.: Porseman.org :. - قرآن و فیزیک - پرسمان
porseman.org › کتاب
توليد نور و حرارت با آتش، امری كاملاً آشنا براي همه است كه در قرآن نيز به آن اشاره شده است ..... هواشناسی شاخه ای تخصصی از فیزیک پیشرفته است که از ابزارهای ریاضی ...
سرفصل های پیشنهادی فیزیک پزشکی ب - oghabian.net
www.oghabian.net/Lectures/MD%20Syllabus%20total.htm
بعلاوه این سرفصلها، جمع بندی موضوعات درسی را که همکاران فیزیک پزشکی در دانشگاههای اصلی تدریس می نمایند را در بر می گیرد. امید است کلیه ... فيزيک نور. مكانيزم توليد نور. واحدهاي فركانس طول موج و سرعت نور. منابع نور .... دگرگونی شاخه ای.
Lahzehname.ir | پدیده نورشناخت کوانتومی چیست - لحظه نما
lahzehnama.ir/fa/news/20304/پدیده-نورشناخت-کوانتومی-چیست
۱۵ خرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. - نورشناخت کوانتومی شاخه از فیزیک است که رفتار نور را به عنوان یک موجود کوانتمی با رفتاری کاملا کوانتمی بررسی می‌کند.
برنامه آموزشی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی | دانشکده ...
paramedicine.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=556
فیزیک پزشکی امروزه در زیر شاخه های متعددی استفاده می شود که به طور کلی می توان ... رادیوبیولوژی و موضوعات دیگری از قبیل بیومکانیک، بیوالکتریسیته، نور و ...
سیستم آموزش فیزیک در مدارس، دانش آموزان را به سمت حفظیات ...
www.radiogoftogoo.ir/content/-/asset_publisher/.../content/.../894282
۱۳ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - متخصص فیزیک نور گفت: آموزش فیزیک در مدارس حول و حوش ارائه ... با گسترش دانشگاه های مختلف و شاخه های فیزیک در این دانشگاه ها، می توان گفت ...
فيزيك اتمي
atomicphysics.blogfa.com/
شاخهٔ دیگری از علم فوتونیک، فوتونیک- فیزیک است. در این شاخه نیز به مباحث بسیار زیادی از جمله روابط حاکم بر برهمکنش نور با ماده، میکروسکوپ‌های روبشی میدان ...
فیزیک نور
fizikgarn21.vcp.ir/
۲۴ تیر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - موضوع: مقالات علمی - مقاله فیزیک نور وریاضی ..... مبحث مهم را دربرگرفته است (در دانشنامه فیزیک تعداد شاخه‌های فیزیک را ۳۳ شاخه معرفی کرده است).
علمی
www.00mobin.blogfa.com/
نکته: هر گاه چشمه ی نور به جسم کدر نزدیک شود قطر سایه بزرگتر می شود و هرگاه ..... از میان همه ی شاخه های فیزیک، بی گفتگو مبحث نور شاخه ای است که کار تحقیق در ...
مقالات فیزیک - معرفی بهترین سایتهای فیزیک جهان
physicsarticles.blogfa.com/post-36.aspx
در سایت به ارائه اطلاعات و مطالبی درباره این شاخه از علم گسترده فیزیک پرداخته می‌شود. .... این سایت مرکز اپتیک نام دارد و در زمینه فیزیک نور به ارائه مطالب می‌پردازد.
معرفی کامل رشته فیزیک و فرصتهای علمی و شغلی
www.physicspnt.ir/index.php/.../196-2014-10-01-13-01-30
فیزیک پیام نور تبریز ... شناسی و شیمی٬ زیر شاخه های فیزیک هستند و با علومی مثل بیوفیزیک و شیمی ... شاخه های مهندسی هم همگی دستاورد هایی از فیزیک هستند.
فیزیک بنیادی - کوانتوم - نسبیت - متافیزیک
www.sampadcity.com/forum/index.php?topic=287.70;imode
مکانیک کوانتومی شاخه ای بنیادی از فیزیک نظری است که در مقیاس اتمی و زیر اتمی به ... برای داشتن توصیفی از حرکت نور که با تجربه سازگار باشد، لازم شد قانون ...
پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی - معرفی-درباره ...
riapa.tabrizu.ac.ir/fa/contents/Introduction/About.../درباره.پژوهشکده.htm...
... لیست اسامی کارکنان · دانشجویان دکتری · تماس با ما · آلبوم عکس · سال جهانی نور ... پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز قبل از انقلاب شکوهمند ... انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در شاخه های مختلف فیزیک و فوتونیک هستند.
انجمن فیزیک دکتر حسابی - رشته فیزیک
drhesabi.blogfa.com/post-61.aspx
اما آنچه در رشته فیزیک در مقطع لیسانس آموزش داده می شود عبارت است از فیزیک ... امروزه علم فیزیک گسترش قابل توجهی پیدا کرده است و در داخل آن گرایش ها و زیر شاخه های .... انجمن فيزيك دكتر حسابي در آذر 1382 در دانشگاه پيام نور مركز زرين شهر ...
[PDF]دریافت فایل چاپی مقاله - فیزیک روز
www.psimag.ir/sites/default/files/vol1p55_0.pdf
۷ شهریور ۱۳۹۲ ه‍.ش. - شاخه ی فیزیک محاسباتی. انتخابات ش ورای اجرایی شاخه فیزیک محاسباتی. در اردیبهشت .... اصغر شکری از دانشگاه پیام نور تهران، رضا عسگری.
ژئو فیزیک - زلزله شناسی - بانک تخصصی سوالات پیام نور
www.ebpnu.ir/category_دانلودرایگان-نمونه-سوالات-کارشناسی-ارشدپیام...
بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی کــــد 1124025- رشته ژئو فیزیک - شاخه زلزله شناسی شامل نمونه سوالات ترم های گذش.
[PDF]ســال جهانی «نــور
www.magiran.com/ppdf/nppdf/2387/p0238722240111.pdf
۹ بهمن ۱۳۹۳ ه‍.ش. - تاریخ علم به عنوان نخســتین دانشــمند حــوزه فیزیک نور در جهان. می شناســند که .... شاخه های مختلف نورشناخت و رواج فرهنگ نورشناختی در جوامع خود، راه.
فیزیک مهندسی - دانشگاه صنعتی کرمانشاه
www.kut.ac.ir/?page_id=10982
فیزیک مهندسی علمی بین ‌رشته‌ای است که هدف آن توسعه‌ی پایه‌های نظری برای تحلیل ... خواص فیزیکی هرگونه جسم فیزیکی (فلز و یا غیر فلز)، در این شاخه مورد بحث قرار می‌گیرد. ... اپتیک و لیزر از علوم مهندسی بوده و آن‌ را علم مطالعه خواص نور می‌دانند.
رشته ی تحصیلی ریاضی و فیزیک و زیرگروه های آن و ضرایب ...
cdahmadi.ir/?p=444
... ساکن، دما، گرما، فشار، گازها، نور در درس فیزیک و مبحث شیمی آلی، شیمی معدنی و… ... دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی: ریاضی – فیزیک – شیمی .... برگرفته از دروس تخصصی رشته تحصیلی علوم تجربی از شاخه متوسطه نظری است.
کارشناسی ارشد فیزیک - کارشناسی ارشد|دکتری
mahan.ac.ir/showpages/398/کارشناسی-ارشد-فیزیک
بالاخره بطليموس (قرن دوم ميلادي) منجم و رياضي‌دان يوناني نيز تحقيقات عميقي راجع به نور كرده و كتاب نفيسي در اين مبحث از خود باقي گذارده است. ... كه لئوپلد دومديسي در فلورانس تشكيل داده بود كمك زيادي به پيشرفت شاخه هاي گوناگون فيزيك نمود.
فیزیک - نيروهاي هسته اي
nazmabadcity.blogfa.com/post/21
فیزیک - نيروهاي هسته اي - مطالبی در تمام شاخه های فیزیک و دانلود کتاب ها. ... ازدیدگاه فیزیک کوانتوم ، نور ، الکترون ، و دیگر ذرات بنیادی اتم خاصیت دو گانه ذره موج ...
فیزیک و فلسفه - فیزیک
phyphi.blogfa.com/post-2.aspx
مكانيك آماري (نظریه ای وابسته) ، شاخه اي از فيزيك است كه سيستم هاي ... 1) نظريه اي فيزيكي كه در بر دو فرضیه استواراست(1) سرعت نور درخلاء ثابت و مستقل از منبع ...
قرآن معجزه ی جاوید - معجزه علمي قرآن کريم ،محاسبه سرعت نور
www.azizihashemi.blogfa.com/post-48.aspx
سرعت نور درخلأبه تعداد کمي از ثابت هاي اساسي فيزيک مربوط است ؛اگر چه بين همه ثابت هاي اساسي نيز ،اين مقدار از جايگاه پراهميتي برخوردار است ،چراکه در شاخه هاي ...
شاخه های فیزیک - فیزیک و آموزش فیزیک
physics-alikhani.persianblog.ir/post/8/
۲ شهریور ۱۳۸۸ ه‍.ش. - معماهاى نور و خصوصیات آن در طول تاریخ نیز فیزیکدانان را مجذوب خود کرده .... مکانیک نیوتنى شاخه اى از علم فیزیک است که براساس قوانین حرکت که ...
تاریخ و شاخه های فیزیک
www.mihanme.ir/Forum/Post/5573
فيزيك را به طور سنتى بهدو شاخه فيزيك كلاسيك و فيزيك جديد تقسيم مى كنند. ... اپتيك فيزيك به ماهيتموجى نور و پديده هاى تداخل، تفرق، قطبش كه در ابزار هاى دقيق ...
دو گانگی ماهيت نور - فرازهائی از علم فیزیک
khayam.persianblog.ir/post/9/
۲۴ مرداد ۱۳۸۲ ه‍.ش. - کارشناس فیزیک -کارشناس ارشد ژئوفیزیک شاخه گرانی سنجیّ ... راديومتر(موتور خورشيدی):وسيله است که نشان می دهد پرتوهای نور از مجمو عه ای از ...
همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
www.icole.ir/(S(1oxzw1bg3cu2werq2dkxifvb))/conf_content.aspx?id...
این رخداد بزرگ علمی در سال جهانی نور که توسط سازمان ملل متحد تحت عنوان "سال نور و ... به کاربردهای بیشمار دانش و فناوری نور در شاخه‌های مختلف فیزیک، پزشکی، انرژی، ... این شاخه علمی این سال را به عنوان طلیعه‌ای بر رشد این زمینه نیکو گرامی دارند.
فیزیک حالت جامد ارشد پیام نور
www.pnueb.com/newsletter.php?cs=127&tag=فیزیک+حالت...نور
نمونه سوالات فراگیر پیام نور ... ژئوفيزيك-شاخه زلزله شناسي, لیست ارائه دروس · وضعیت منابع. فيزيك (زمينه ذرات بنيادي). لیست ارائه دروس · وضعیت منابع. فيزيك ...
برچسب ها - علم فیزیک - عصر ایران
www.asriran.com/fa/tag/1/علم%20فیزیک
بیورزونانس شاخه ای از علم پزشکی است که به بیوفیزیک... و مبانی کوانتوم فیزیک ... نخستین دانشمند نامور حوزه فیزیک نور در جهان شناخته شد... متولد شد او پدر علم ...
فیزیک - گذری بر فیزیک اتمی
nap-razi.blogfa.com/post-45.aspx
فیزیک اتمی (یا اتم فیزیک) شاخه ای از فیزیک است که به مطالعه اتم ها به عنوان یک ... و از انجایی که فیزیک اتمی افقهای وسیعی از مباحث اتمی،مولکولی و اپتیک(نور) ...
فيزيک - دانشگاه علم و صنعت ايران - انجمن علمی دانشجویی
www.iust.ac.ir/page.php?slc_lang=fa&sid=62&slct_pg_id...
اهدای جايزه نوبل فيزيک 2014، انجمن علمی دانشکده فيزيک را بر آن داشت تا همايشی ... ودرانتها به توضيح عمومی موضوع همايش (ديودهای منتشر کننده نور آبی) پرداختند. .... با ابعاد کاربردی علم فيزيک و شاخه های مختلف آن، با همکاری اساتيد محترم دانشکده، ...
محاسبه سرعت نور، معجزه قرآن - جامعه مجازی تدبر در قرآن کریم
www.tadabbor.org/Default.aspx?...محاسبه%20سرعت%20نور،%20معجزه...
سرعت نور درخلأبه تعداد کمی از ثابت های اساسی فیزیک مربوط است ؛اگر چه بین همه ثابت های اساسی نیز ،این مقدار از جایگاه پراهمیتی برخوردار است ،چراکه در شاخه های ...
فيزيك مدرن
www.physic-ah.blogfa.com/
پس با زمینه هایی که فیزیک در آنها کاربرد دارد و شاخه های مختلف علم فیزیک آشنا می شویم. سرانجام به .... باريكه‌ي نور را با زاويه‌ي تابش معين روي سطح آينه مي تابانيم.
لیست رشته های ریاضی فیزیک - سامانه صدای مشاوره تحصیلی
www.ssmt.ir/view/12334/انتخاب.../لیست+رشته+های+ریاضی+فیزیک
سامانه صدای مشاوره تحصیلی | تلفنی | دکتری| کارشناسی ارشد | پیام نور. صفحه اصلی معرفی خدمات مرکز مشاوره ... لیست رشته های ریاضی فیزیک. تاریخ : 1394/7/5.
لیست امتحانات کتاب باز (open book) پیام نور در نیمسال اول ...
tnews.ir/news/EF1234555902.html
لیست امتحانات کتاب باز (open book) پیام نور در نیمسال اول.
فيزيک دانشگاه شيراز - سنجاب
sanjab.cofeblog.ir/post/2440
۵ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشکده در سه شاخه فیزیک- فوتونیک، فیزیک .... علمي و مدير گروه رشته فيزيك دانشگاه پيام نور شيراز صبح امروز .
فیزیک نور - ویکی سینما
video.wikipg.com/show/174473_174426/فیزیک+نور_348899
فیزیک نور,علمی , ,آزمایش فیزیک,فیزیک,نور. ... ads. شاخه : علمی. 0. × ... کمک قوانین فیزیک). 01:58. حرکت جالب مجسمه اهنی(به کمک قوانین فیزیک) - 0 بازدید ...
دانشکده فیزیک - دانشگاه شاهرود
www.shahroodut.ac.ir/fa/schools/?id=S009
رشته فيزيك به عنوان شاخه اي از علوم پايه كه به دنبال كشف قوانين حاكم بر طبيعت مادي است، .... بررسي انتشار و انعكاس نور و آينه ها 7. ... بررسي كيفي قطبش نور 13.
فیزیک اسلامی - اپتیک(نور)
iphysic.ir/cat-14.aspx
فیزیک اسلامی - اپتیک(نور) - آی فیزیک iphysic.ir - فیزیک اسلامی. ... در واقع همان شاخه ی فلسفه علم که فلسفه فیزیک نام دارد. در مقاله ی فیزیک اسلامی میتوانید ...
کتاب راهنمای فیزیک اتمی، مولکولی و اپتیک | فیزیک
www.forum.98ia.com › ... › جزوه
1 پست - ‏1 نویسنده
کتاب راهنمای فیزیک اتمی، مولکولی و اپتیک | فیزیک کتابهای Handbook یا ... نمودارها، نتایج، دستگاهها و شکلهای مربوط به یک شاخه علمی به صورت کاملا خلاصه و ... کتاب اصول اپتیک: نظریه الکترومغناطیسی انتشار، تداخل و انکسار نور | فیزیک.
فیزیک ذرات و مدل استاندارد - دکتر علی نیری
www.drnayerimehbang.com/فیزیک-ذرات-و-مدل-استاندارد/
۱۷ فروردین ۱۳۹۴ ه‍.ش. - نظریه با قبول اکثریت در این شاخه از فیزیک مدل استاندارد نامیده می‌شود. .... به سرعت نور شتاب داده و این گلوله های شتاب دار را به ذرات بنیادی موجود در ...
نور - وبگاه آزمایشگاه فیزیک ۳
physics.sharif.edu/~physics_lab3/experiment-optics.php
این شاخه با تلاش دانشمندهای دیگری مانند کپلر، نیوتن، یانگ و فرنل ادامه پیدا کرد. بر اساس دانسته‌های فعلی، ما می‌دانیم نور ماهیت موجی و ذره‌ای دارد. پدیده‌هایی مانند تداخل ...
نام شاخه های علم فیزیک
nexusfas.ir/post/نام-شاخه-های-علم-فیزیک.html
رسیدن به منبع و سرچشمه اصلی علم فیزیک به اندازه رسیدن به سرچشمه بسیاری از رودهای بزرگ دشوار است. ... هویگنس به ادامه مطالعات اسحاق نیوتن در زمینه نور پرداخت.
معرفي زير شاخه ي اسپکتروسکوپي (از زير شاخه هاي شيمي ...
www.sanjeshserv.ir/hamgam/content.aspx?id=usoEsQXXHqA=
معرفي زير شاخه ي اسپکتروسکوپي (از زير شاخه هاي شيمي تجزيه) ... می پردازد اما همین رشته در زیر شاخه ی شیمی فیزیک به بررسی قوانین پیچیده تر می پردازد. ... از روش های اسپکتروسکوی ساده مانند فلوئرسانس یا اسپکتروسکوپی نور مرئی انجام داد.
وبلاگ دانشجویان رشته فیزیک پیام نور سنندج
physice-pnu.persianblog.ir/
۲۰ مرداد ۱۳۹۰ ه‍.ش. - و لذا از دانشجویان عزیز فیزیک پیام نور سنندج خواهشمندم این ترم دستی بالا ..... تمام شاخه های دیگر من جمله زیست شناسی و شیمی زیر شاخه های فیزیک ...
اپتوژنتیک، انقلابی در مطالعات مغزی | kar-online - کار آنلاین
www.kar-online.com/node/9082
۲۸ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. - اپتوژنتیک (شاخه یی از ژنتیک) که از ترکیب ژنتیک و اپتیک (فیزیک نور) ایجاد شده، روشی‌ است نوید بخش برای درک بهتر صدمات و بیماریهای ...
دانلود Physics Formulas 1.3 نرم افزار فرمول های فیزیک برای ...
getandroid.ir/download/apps/.../print:page,1,3472-Physics-Formulas.htm...
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه‍.ش. - توسط برنامه Physics Formulas v1.3 می توانید به انواع فرمول های درس فیزیک در شاخه های فیزیک مکانیک و الکتریسته و فیزیک حرارت و حرکت تناوبی و نور و فیزیک اتمی و ثبات دسترسی داشته باشید. این برنامه مناسب برای دانش ...
[PDF]نور و بارتاب نور 1
sanatisharif.ir/pamphlet/94/150823030531.pdf
1. 1. نور و بارتاب نور. -1 .1. نور هندسی. نور هندسی. ،. شاخه. ای از فیزیک است که به بررسی رفتار نور به کمک پرتوهای نور می. پرراازا. سریی اارا. قوا. نین حاکم بر آنها را ...
لیست منابع و ارائه دروس نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور | همیشه آنلاین
hamisheonline.com › اخبار پیام نور
۶ مهر ۱۳۹۳ ه‍.ش. - لیست منابع و ارائه دروس نیمسال اول 94-93 پیام نور .... ۱۱۲۴۱۰, ژئوفیزیک-شاخه زلزله شناسی, برنامه ارائه دروس · وضعیت منابع درسی · جدول تطبیق اساتید ... ۱۱۱۳۳۴, فیزیک (زمینه گرانش و فیزیک نجومی), برنامه ارائه دروس · وضعیت ...
دانلود لیست ارائه دروس و منابع درسی سال تحصیلی ۹۱-۹۰ ...
pnuna.com/1390/11/لیست-دروس-منابع-درسي-91-90-پيام-نور.html
۱۲ بهمن ۱۳۹۰ ه‍.ش. - COM ” : لیست ارائه دروس و منابع درسی رشته های پیام نور در سال تحصیلی ... شیمی ( گرایش شیمی معدنی) | فیزیک – شاخه نظری – شاخه تجربی.
فیزیک - آوند پژوه الوند
www.avandazma.ir/index.php?cPath=12_22&sid...
شاخه ها. تجهیزات و نرم افزارمدارس ابتدایی (16) · تجهیزات و نرم افزارمدارس متوسطه ... کاربرد وسیله آزمایشگاهی ویژه مباحث فیزیک نور مدارس ابزار کمک آموزشی در پژوهش ...
کارتکس رشته های دانشگاه پیام نور(اختصاصی سایت)
www.pnu4u.com/?p=1731
۳۰ تیر ۱۳۹۲ ه‍.ش. - دانلود کارتکس تمام رشته های دانشگاه پیام نور به صورت فایل PDF. ... ﺳﻼﻡ ,من ورودی ٨٧ هستم لطفا کارتکس رشته فیزیک اتمی و مولکولی رو ﺑﺰﺍﺭﯾﺪ ...
آشنایی با فیزیک نوین
www.zendagi.com/new_page_1203.htm
در واقع فیزیک نیوتنی حالت خاصی از دو شاخه مهم فیزیک نوین است: ... در واقع اگر سرعتها بسیار بالا و قابل مقایسه با سرعت نور (مثلا 0.3 سرعت نور،توجه شود سرعت ...
از فیزیک تا هیپنوتیزم - فراروان
fararavan.persianblog.ir/post/15/
۷ دی ۱۳۸۸ ه‍.ش. - به همین جهت صحبتم را در خصوص فیزیک کوانتوم از بدو تولد شاخه ای درعلم .... از یک طرف نور ذره است یعنی جرم دارد (یا همان انرژی متمرکزشده بر اساس ...
ایسنا - اعضای شورای اجرایی شاخه دانشجویی انجمن فیزیک ...
isna.ir/fa/news/.../اعضای-شورای-اجرایی-شاخه-دانشجویی-انجمن-فیزیک
۶ تیر ۱۳۹۳ ه‍.ش. - اعضای شورای اجرایی شاخه دانشجویی انجمن فیزیک ایران با رای گیری ... اعضای اصلی و علی آزادگان، دانشجوی کارشناسی دانشگاه پیام نور ارومیه و ...
کاربرد فیزیک در زندگی روزمره - پارسا
fatemeparsapoor.persianblog.ir/tag/کاربرد_فیزیک_در_زندگی_روزمره
۲۳ آذر ۱۳۹۱ ه‍.ش. - فیزیک که تا اواخر قرن نوزدهم مباحث مکانیک، گرما، صوت، نور و ... برگرفته است (دانشنامه فیزیک تعداد شاخه های فیزیک را ۳۳ مورد معرفی کرده است.
آشنایی با رشته بينایی‌ سنجی‌ یا اپتومتريست : سایت ...
www.pezeshk.us/?p=15904
۲۱ فروردین ۱۳۸۸ ه‍.ش. - ما در اينجا شاخه‌ ناشناخته‌تر اين‌ علم‌ يعني‌ بينايي‌ سنجي‌ را كه‌ در رشته‌ ... بايد به‌ درس‌ فيزيك‌ مسلط‌ بوده‌ و بخصوص‌ به‌ فيزيك‌ نور علاقمند باشد و در ...

 

نظرات


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی